De 075 Aanpak 

Voorkomen dat jongeren in korte tijd afglijden van ‘herrieschopper naar crimineel’. Met dat doel voor ogen hebben de gemeente Zaanstad en het Zorg & Veiligheidshuis de handen ineen geslagen en  samen met alle netwerkpartners de 075 Aanpak opgezet.

Helaas is het zo dat jongeren zich steeds vaker schuldig maken aan criminele activiteiten zoals diefstal, beroving, inbraak of ernstige geweldsdelicten. In het voorjaar van 2018 is door burgemeester Jan Hamming opdracht gegeven, om in een aanpak voor jongeren met een strafrechtelijke achtergrond die mogelijk afglijden in de criminaliteit te investeren. Het doel is om veiligheid in Zaanstad te verbeteren en de jongeren een positiever toekomstperspectief te bieden.

Deze aanpak heeft als doel om te voorkomen dat:

  • de jongeren in herhaling vallen;
  • zet in op gedragsverandering;
  • voorkomen dat minderjarige broertjes en zusjes ook op het criminele pad terechtkomen. 

Bij de politie zijn zo’n 200 jongeren (12-27 jaar) uit Zaanstad bekend. Van die 200 jongeren komen er 43 in aanmerking voor de aanpak. Dit betekent in dat we zowel de jongere als het gezin van herkomst nauwlettend volgen en begeleiden op weg naar een positievere toekomst. De boodschap aan de jongeren is: kies voor je toekomst!

Meer regie
De bestaande werkwijze is hiermee aangescherpt en geïntensiveerd om de regie op deze doelgroep stevig te kunnen voeren. De aangestelde regisseurs zorgen voor nog meer afstemming en samenhang in het sturen op een effectieve aanpak door de veiligheids- en zorgpartners.

Partners
Partners van de 075 aanpak zijn: gemeente Zaanstad (alle afdelingen die zich bezighouden met veiligheid, jeugd en zorg), Zorg en Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland, Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Justitieel Complex Zaanstad, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig thuis, Jeugdzorg Bureau Regio Amsterdam, de William Schrikker Groep, Spirit, De Waag, Jeugd- en sociale wijkteams Zaanstad.


Jongeren in silhouette gefotografeerd

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring